info@pulseofeurope.eu

Kampaň #NoVeto

#NoVeto – Evropská unie musí zrušit zásadu jednomyslnosti – pro dobro všech Evropanů!

Kritizujeme:

Blokovací výsada oslabuje akceschopnost Evropské unie. Brání rozvoji silné evropské přítomnosti ve světě a ochromuje rozhodování EU.

Požadujeme:

V budoucnu již nesmí být zájmy většiny členských států EU blokovány zájmy jednotlivých zemí. #NoVeto

Dosáhli jsme již mnoha úspěchů:

Na našem #HouseParliaments hlasovala velká většina pro zrušení jednomyslnosti.

A velmi velký úspěch:

Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy (CofoE) přijalo jako jeden z hlavních požadavků závěrečného dokumentu #NoVeto!

Stephanie Hartungová z Pulse of Europe se jako německá zástupkyně národních občanských fór velmi angažovala v tomto rozhodnutí. Jasná slova našla i při předávání závěrečného prohlášení v Evropském parlamentu – adresovaného předsedkyni Evropské komise Ursule v. d. Leyenové, která byla osobně přítomna, předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsolaové a Emanuelu Macronovi jako úřadujícímu předsedovi Rady EU.

Co se stane teď?

Tato otázka je na pořadu dne evropské politiky.

Co mohu dělat?

Proevropské organizace napříč kontinentem spojily své síly, aby se vypořádaly s klíčovou otázkou veta Evropské rady.

Budeme i nadále odhodlaně pracovat na tom, aby #NoVeto bylo úspěšné.

Všichni partneři se zavazují, že budou společně přijímat strategická rozhodnutí, mobilizovat své potenciální členy, šířit společnou fundraisingovou kampaň svými kanály a přispívat ke komunikační strategii.

Chtěli byste s námi spolupracovat na tom, abychom kampani dodali pozornost a sílu? Ozvěte se nám!

Partner

Naši kampaň #NoVeto realizujeme společně s našimi silnými partnery z Evropy:

05.

Připojte se k &
Podpora

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!

Zúčastněte se

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!