info@pulseofeurope.eu

Příležitostné dary

zvláštní příspěvek pro Evropu

Narozeniny nebo výročí služby – a už máte vše, co potřebujete?
Požádejte své hosty, příbuzné a přátele, aby přispěli na Pulse of Europe e.V. jako dárek.

Takto se stanete dárcem akce PoE:

  • Řekněte to svým hostům již v pozvánce:
  • Místo dárků chcete dary pro Pulse of Europe.
  • číslo darovacího účtu PoE DE34 5125 0000 0001 0824 34.
  • Účel bankovního převodu (např. příležitost oslavy s datem a vaším jménem).
  • Vašim hostům rádi zašleme potvrzení o daru na začátku následujícího roku – pro tento účel musí při převodu uvést svou adresu.
  • Na večírku zřiďte kasičku na dary.
  • Abychom mohli vystavit potvrzení o daru, potřebujeme následně seznam všech jednotlivých přijatých darů. U darů, které máme potvrdit, musí být uvedeno jméno a adresa dárce. Zbývající dary můžete zaznamenat anonymně.
  • Informujte Pulse of Europe o svém projektu(info@pulseofeurope.eu) a sdělte nám zvolený účel.
  • Rozdejte svým hostům na večírku informační letáky Pulse of Europe.

Další informace

Můžete si u nás objednat letáky jako informační materiál pro své hosty: info@pulseofeurope.eu.