info@pulseofeurope.eu

Dary BTC

Z darů financujeme naši kancelář a především kampaně a aktivity PRO demokracii, mír a svobodu.

Anonymní dary ve výši 150 EUR a více nepřijímáme. Více informací najdete v našich často kladených dotazech.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Na naši práci pohlížíme z dlouhodobého hlediska. Naším cílem je více zapojit občany do evropské politiky a pozitivně ovlivnit vývoj Evropy. Máme také odpovědnost za to, aby naše hnutí, energie, dary a práce všech našich příznivců, které byly doposud do našich kampaní vloženy, zůstaly udržitelné. Proto chceme otevřít co nejvíce možností pro dárcovství. Zejména mladší generace stále více používají kryptoměny a technologie blockchain. Učinili jsme vědomé rozhodnutí přijmout technologické inovace, využívat je, pomáhat je utvářet a být jejich součástí – a nezůstat v určitém bodě pozadu.

Jako nezisková organizace nechceme s penězi našich dárců spekulovat. Proto s dary v bitcoinech, které nám byly zaslány, nezacházíme jako s investicí, ale co nejrychleji je převádíme – s ohledem na přiměřené výdaje.

V Německu jsou dary v bitcoinech považovány za věcné dary; v tomto případě se bitcoin nepovažuje za měnu, ale za věc, kterou darujete. Po darování (pokud si to přejete) obdržíte potvrzení o daru v hodnotě odpovídající hodnotě daru v eurech v době darování. Pokud si přejete potvrzení o daru, můžete nám během procesu darování zaslat své adresní údaje.

Vůči dárcům se zodpovídáme – jak z hlediska výdajů, tak z hlediska původu našich darů. Velmi dbáme na to, abychom zůstali nezávislí – naše práce je vědomě založena na podpoře mnoha dárců, nikoli několika velkých dárců. Je pro nás také důležité, abychom nedostávali dary od institucí nebo jednotlivců, kteří jednají v rozporu s našimi evropskými a liberálními hodnotami. Samozřejmě nikdy nemůžeme stoprocentně dohledat původ všech našich darů. Můžeme se však snažit podíl anonymních darů minimalizovat. Za to vděčíme našim příznivcům, kteří nám umožňují pracovat a kteří se spoléhají na naši nezávislou a transparentní práci.