info@pulseofeurope.eu

Otisk

Pulse of Europe e. V.
Wolfsgangstrasse 63
D-60322 Frankfurt nad Mohanem

info@pulseofeurope.eu

0049 – 157 72120988

Zastoupená:

Sdružení zastupuje správní rada, kterou zastupuje její předseda Dr. Daniel Röder.

Vstup do registru:

Zápis do rejstříku sdružení.

Rejstříkový soud: Frankfurt nad Mohanem
Registrační číslo: VR 16000

Tisk:[at]pulseofeurope.eu

+49 172 8612509

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1. Společnost TMG odpovídá za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými právními předpisy tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení zákona rozumná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, okamžitě takové odkazy odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského zákona je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, okamžitě takový obsah odstraníme.

Ochrana údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří přidávají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda, proti autorovi zakročit.

Práva k obrázkům:

© #92238023 | Autor: artjazz – Fotolia.com

© #63000413 | Autor: Lulla – Fotolia.com

© Bigstock

Ikony od Freepik z www.flaticon.com jsou pod licencí CC 3.0 BY

Zřeknutí se odpovědnosti – právní informace

§ 1 Upozornění na obsah
Volně přístupný obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální možnou péčí. Provozovatel těchto webových stránek však neručí za správnost a aktuálnost poskytovaných bezplatných a volně přístupných novinářských průvodců a zpráv. Příspěvky označené jménem vyjadřují názor příslušného autora, nikoli vždy názor poskytovatele. Samotné vyvolání volně dostupného obsahu nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem; v tomto ohledu chybí úmysl poskytovatele být právně vázán.

§ 2 Externí odkazy
Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají jejich provozovatelé. Poskytovatel zkontroloval externí obsah externích odkazů při jejich prvním propojení.