info@pulseofeurope.eu

Výkres(y) pro Evropu

Ilustrace v pohybu

Evropská unie má společné kulturní dědictví a umění je důležitým pojítkem mezi národy. Pro Pulse of Europe je důležité podporovat evropskou myšlenku také prostřednictvím mezinárodního uměleckého projektu, jako je „Draw(ing) for Europe“. Výstava s inspirativními ilustracemi evropské minulosti, přítomnosti a budoucnosti se nyní zastavila ve více než 30 evropských městech včetně Paříže, Londýna, Vídně a Berlína a pokračuje v cestě po kontinentu. Diváci jsou vybízeni k diskusi o základních hodnotách soudržnosti, míru a svobody prostřednictvím rozmanitých uměleckých realizací tématu Evropy.

Projekt „Zeich(n)en für Europa“ (Kreslení pro Evropu) inicioval Markus Weber, vedoucí frankfurtského nakladatelství Moritz Verlag. U příležitosti Frankfurtského knižního veletrhu 2017 motivoval řadu mezinárodně uznávaných a oceňovaných ilustrátorů, mezi nimi Axela Schefflera, Juttu Bauerovou a Thé Tjong-Khinga, aby postavy ze svých knih zasadili do osobního evropského kontextu. Jemně načrtnuté mýtické bytosti, černí býci a modré sovy, stejně jako barevné obrazy významů a snů propagují jednotnou a silnou Evropu. Tvůrci velkoryse věnovali Pulse of Europe svých přibližně 20 originálních motivů. V červnu 2018 byly vydraženy v online aukci, jejíž celkový výtěžek činil necelých 18 000 eur. Pulse of Europe mohl tuto částku vložit do počátečního financování provozu parlamentů. Od té doby motivy putují po Evropě jako vysoce kvalitní umělecké tisky.

Inspirována tímto projektem vyšla kniha „Drawing for a Europe. Bilder von 45 Illustratorinnen und Illustratoren“ vydalo nakladatelství Beltz & Gelberg a v Anglii vyšla kniha „Drawing Europe together. Čtyřicet pět ilustrátorů a ilustrátorek. One Europe“ byla na trhu již na podzim 2018.

05.

Připojte se k &
Podpora

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!

Zúčastněte se

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!