info@pulseofeurope.eu

Pýcha Evropy

Hrdost Evropy: za rovná práva, za rozmanitost!

Jednota v rozmanitosti – to je motto Evropské unie (EU), které výslovně odkazuje na práva menšin, jako jsou lesby, gayové, bisexuálové, transsexuálové a intersexuálové (LGBTI). EU, která si zakládá na ideálech svobodné a otevřené společnosti, je již po desetiletí hnací silou rovnosti LGBTI osob a byla první mezinárodní organizací, která uznala diskriminaci na základě sexuální orientace nebo genderové identity. Tím stanovila celosvětové standardy: práva LGBTI jsou lidská práva.

Kampaň: Buďme pýchou Evropy!

V době rostoucího nacionalismu jsou tyto hodnoty a práva v některých členských státech EU otevřeněji a hlouběji zpochybňovány. Kampaní Pride of Europe Pulse of Europe upozorňuje evropskou veřejnost na někdy masivní porušování práv LGBTI osob, zejména ve východní a jihovýchodní Evropě, a aktivně podporuje hnutí LGBTI a lidská práva v daných zemích. Buďme pýchou Evropy!

Kampaň probíhá od roku 2019 a byla zahájena na pozadí četných diskriminačních akcí. Například v roce 2019 se mnoho měst a obcí v Polsku prohlásilo za „zóny bez LGBTI“. V Maďarsku jsou práva této komunity již několik let postupně omezována. Nedávno parlament v Budapešti 2021 schválil zákon proti LGBTI, který omezuje práva mladých lidí na informace o homosexualitě a dalších sexuálních menšinách.

Je pravda, že kvůli finančnímu tlaku ze strany EU nyní některé polské regiony tento status zrušily. A maďarská vláda, která po masivní kritice ze strany EU naplánovala referendum o zákonu, s tímto hlasováním v dubnu 2022 rovněž neuspěla. To však sotva změní obtížnou situaci komunity LGBTI v těchto zemích: Stejně jako dříve potřebuje tato menšina ve východní a jihovýchodní Evropě naši plnou solidaritu.

Vyjádřete se s naší evropskou duhovou vlajkou

Jako viditelný projev naší podpory jsme v roce 2019 vyvinuli evropskou duhovou vlajku a prostřednictvím crowdfundingu na platformě Kickstarter jsme získali dary ve výši přibližně 28 000 eur a rozšířili tuto vlajku do celého světa. Tuto akci podpořilo více než 1000 lidí.

Původně bylo v plánu použít výtěžek z kampaně na vyvěšení vlajky za práva LGBTI a solidaritu s komunitou na průvodech hrdosti ve východní a jihovýchodní Evropě. Kvůli pandemii Corony se však v letech 2020 a 2021 nemohly konat žádné průvody. Proto jsme v roce 2020 společně s organizací Allout spustili petici „Do Polska s láskou“, která vyzývá evropská města, aby projevila solidaritu s postiženou menšinou v zónách bez LGBTI v Polsku. Bylo shromážděno více než 70 000 podpisů. A v roce 2021 jsme během květnového Týdne Evropy vyslali signál solidarity s evropskou duhovou vlajkou po celé Evropě. Byl vyvěšen před radnicemi, městskými parlamenty a dalšími centrálními místy. Celkem se zúčastnilo 19 měst s 55 partnerskými městy ve 13 zemích EU a ve Spojeném království.

Naši evropskou duhovou vlajku si stále můžete objednat za 20,00 € za kus(plus poštovné do všech zemí EU) e-mailem(pride@pulseofeurope.eu) z naší kanceláře PoE.

05.

Připojte se k &
Podpora

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!

Zúčastněte se

Připojte se k nám a zajistěte, aby v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského společenství. Postavili jsme se za tuto Evropu a potřebujeme, abyste udělali totéž!