info@pulseofeurope.eu

Nový rok s velkými výzvami

V první řadě bychom vám chtěli popřát vše nejlepší do roku 2023

Krize uplynulého roku nás budou zaměstnávat i v roce 2023 a staré nevyřešené otázky musí být konečně vyjasněny.

Ruská agresivní válka proti Ukrajině vedla k tomu, že mnoho Ukrajinců opouští své domovy a hledá ochranu v sousedních zemích. Prezident Erdogan vede válku proti Kurdům v Sýrii a Iráku. V Íránu jsou popravováni lidé, kteří demonstrují za svou svobodu, na globálním Jihu se v důsledku ruské agresivní války zhoršují hladomory a v Afghánistánu jsou pošlapávána práva žen. V důsledku těchto událostí se stále více lidí snaží přijít do Evropy, aby žili v míru. Je to však právě neshoda v EU, která existuje již léta v otázce migrace, která brání regulovanému přistěhovalectví. Na polsko-běloruské hranici jsou lidé používáni běloruskou vládou jako zbraně a na polské straně jim je bráněno v překročení hranice silou. Nová pravicová vláda v Itálii odmítá povolit námořním záchranářům vstup do svých přístavů. V Řecku jsou lidé vytlačováni zpět do moře. Smrt lidí je přijata souhlasně a námořní záchranáři, kteří zachraňují lidi před utopením na jejich nebezpečné cestě přes moře, jsou postaveni před soud. EU je hrdá na své hodnoty, ale nerespektuje lidská práva a odpovídající formy humanitární pomoci.
EU musí konečně vypracovat společná řešení, která zaručí ochranu všech žadatelů o azyl a vybudovat důstojné ubytování v zemích příjezdu. Dublinská dohoda by měla být rovněž podrobena zkoušce.

Ekologická a klimatická katastrofa postupuje a energetická krize způsobená ruskou agresivní válkou přispěla k tomu, že tento problém ustoupil do pozadí v očích veřejnosti. Opatření přijatá z tohoto důvodu představují další zátěž pro životní prostředí a klima. Ekologické katastrofy, jako jsou lesní požáry, bouře, sucha a povodně, jsou stále častější. Země jako Pákistán s nízkými emisemi CO2 jsou nejvíce zasaženy a jsou ponechány samy sobě s následky. Mladí lidé, kteří se obávají o svou budoucnost a život na naší planetě, na to zoufale upozorňují někdy kontroverzními činy.

Touto #GreenDeal si EU stanovila ambiciózní cíle. Je naléhavě zapotřebí rozsáhlý evropský investiční program, který zemím EU umožní realizovat stanovené cíle. Problémové oblasti, jako je zemědělství, produkce potravin, biologická rozmanitost a ekosystémy, znečištění životního prostředí, nakládání s jaderným odpadem, nezbytná transformace dopravy, rovněž vyžadují okamžitá opatření.

Stále platí: Váš názor se počítá!

Přidejte se k nám a sdělte nám svůj názor v e-mailu koeln@pulseofeurope.eu, abychom mohli být i nadále vaší hlásnou troubou v politice.

Váš organizační tým
PULS EVROPY Kolín nad Rýnem

Buďme tepem Evropy!

A stále za sebe: náš organizační tým hledá posily. Pokud byste se chtěli stát aktivními pro Evropu: koeln@pulseofeurope.eu Těšíme se na Vás!

Média

Stahování souborů