1. Europie nie wolno ponieść porażki

Unii Europejskiej grozi rozpad, jeśli ci wszyscy dla których Europa jest ważna lub którzy są jej beneficjantami nie będę aktywniejsi i przynajmniej nie pójdą na wybory. Najbliższe lata będą miały zasadnicze znaczenie. Dla europejskiej idei chodzi teraz o wszystko.

2. Stawką w grze jest pokój

Unia Europejska była i jest w pierwszej linii sojuszem, który zabezpiecza pokój w Europie. Każdy kto chce żyć w pokoju musi wstawiać się za spójnością europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

3. My jesteśmy odpowiedzialni

Każdy z nas jest odpowiedzialny za sukces albo porażkę naszej wspólnej przyszłości. Nikt nie może wykręcać się od tej odpowiedzialności. Mieć tylko i wyłącznie nadzieję, że wszystko już samo jakoś się ułoży, jest zbyt niebezpiecznym. Europa potrzebuje teraz każdego z nas. Wszystkie warstwy społeczeństwa mają obowiązek przeciwstawić się destruktywnym i wstecznym tendencjom – bo demokracja nie ponosi porażki przez jej przeciwników, tylko przez bezczynność demokratów. Europa nie może dać się podzielić.

4. Ruszamy na wybory

Europejska idea znowu musi stać się widoczna i słyszalna. Oddajcie swój głos tylko i wyłącznie na partie przyjazne Europie. Jesteśmy przekonani, że jest dużo więcej ludzi pozytywnie nastawionych do Europy, niż tych, którzy są przeciw niej, ale to my musimy być głośniejsi, jeśli chcemy, żeby nasze przekonania się przebiły. Wyrwijmy tą milczącą większość z letargu.

5. Podstawowe prawa i praworządność są nienaruszalne

W niektórych częściach Europy podstawowe prawa są już ograniczane – temu trzeba przeciwdziałać. Trójpodział władzy i pewność prawa muszą być w całej Europie gwarantowane. Działania państwa muszą odbywać się tylko i wyłącznie w ramach ustaw, które zostały wprowadzone w życie zgodnie z prawem. Niezależne sądy oraz media nadal muszą mieć możliwość spełniania swojej kontrolnej funkcji.

6. Podstawowe europejskie wolności nie podlegają negocjacji

Wolny przepływ osób, kapitału, towarów, oraz swoboda świadczenia usług – należące do podstawowych europejskich wolności – są historycznymi osiągnięciami, które stworzyły z nacjonalnych państw europejską wspólnotę. One zabezpieczają nam wszystkim naszą osobistą wolność i dobrobyt. Ograniczenie tych wolności pociągnęło by za sobą dramatyczne osobiste i gospodarcze konsekwencje. Tylko poprzez zachowanie tych podstawowych praw, możliwa jest równowaga pomiędzy prawami i obowiązkami. Robienie wyjątków i wprowadzanie odrębnych rozwiązań prowadzi do erozji wspólnoty.

7. Reformy są konieczne

Aby Unia Europejska mogła być udoskonalana, musi być najpierw utrzymana. Ale odwrotnie znaczy to też, że jeżeli UE nie będzie się rozwijała, to nie uda się jej utrzymać. Interesy narodowe powinny być podrzędne w stosunku do interesów europejskich. Kto Unie opuszcza pozbawia się możliwości jej współkształtowania. Europejska idea musi stać się bardziej zrozumiałą i bliższą społeczeństwu, i powinna być ideą realizowaną oddolnie. Podziałom w społeczeństwach trzeba się przeciwstawić, i dotyczy to także różnic między botatymi i biednymi.

8. Nieufność brać na poważnie

Unia Europejska nie jest celem samy w sobie. Jej zadaniem jest znalezienie rozwiązań tych problemów, które są naprawdę ważne dla społeczeństwa. Powinniśmy się przy tym skupić na najważniejszych wyzwaniach naszych czasów. Wątpliwości dotyczące Unii Europejskiej powinny jednak być uwzględniane, i nad ich przyczynami powinno się pracować, tak aby istniejące obawy przekształciły się w zaufanie. Europa powinna znów sprawiać radość!

9. Różnorodność i wspólnota

Różnorodność w obrębie Europy jest czymś wspaniałym. Kwestia jej zachowania, a jednocześnie dbania o regionalną i nacjonalną tożsamość powinna być składnikiem europejskiego programu. Nas Europejczyków łączy bardzo wiele. Przecież różnorodność i wspólnota wcale nie są ze sobą sprzeczne, i nikt nie musi wybierać między regionalną, nacjonalną, albo europejską tożsamością i decydować się tylko na jedną z nich. Edukacja językowa musi zostać zintensyfikowana, żebyśmy mogli się lepiej porozumiewać.

10. Każdy może – i każdy powinien brać udział

Pulse of Eurpe jest obywatelskim ruchem europejskiego społeczeństwa obywatelskiego – ponadpartynym i niezależnym od wyznania. Każdy, komu idea europejska jest bliska, może jako europejski aktywista wnieść w ten ruch coś od siebie. Europejski puls musi ponownie stać się wyczuwalny.

Let’s be the Pulse of Europe!