Let's be the Pulse of Europe!

Nasza motywacja

Szybko postęupjąca radykalizacja życia politycznego jest groźna. W społeczeństwach dochodzi do rozłamów, niedocenia się stabilnych sojuszów i struktur politycznych, albo krok po kroku dochodzi do rozpadania się tychże. Podstawowe wartości są coraz bardziej lekceważone. Nacjonalistyczne i protekcjonistyczne tendencje pogłębiają globalne problemy dzisiejszych czasów.

Temu musimy się przeciwstawić! Zjednoczonej Europy potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykolwiek indziej. Chodzi ni mniej, ni więcej, tylko o ochronę sojuszu, który gwarantuje nam pokój, daje gwarancję indywidulanych wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa prawnego. Tylko razem możemy mieć wystarczająco duży wpływ na to, aby sprostać globalnym wyzwaniom i móc współkształtować zmieniający się porządek świata.

Nasz cel

Ochrona i kształtowanie przyszłości zjednoczonej Europy są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Jesteśmy przekonani, że większość ludzi wierzy w europejską ideę i nie chciałoby jej poświęcić na ołtarzu nacjonalistycznych czy protekcjonistycznych tendencji. Przeciwstawiamy się niszczącym i desktruktywnym wypowiedziom, ponieważ wierzymy w możliwość zreformowania i dalszego rozwoju Unii Europejskiej.

Dlatego też wszyscy musimy być głośni i widoczni! Wysyłajmy pozytywną energię, która będzie przeciwdziałać negatywnym trendom. Europejski puls musi być wyczuwalny!

Chodzi o naszą przyszłość, oraz o kwestię tego, w jakim świecie chcemy żyć. My możemy ten świat aktywnie współkształtować, a przed nami są decyzje, które będą decydować o kierunkach jego rozwoju. My Europejczycy musimy wziąć nasz los we własne ręce. Nadszedł czas, aby się zaangażować i podjąć działania – nie przeciw czemuś, ale za czymś. To nie jest czas na protesty. Nadszedł czas, aby w pozytywny sposób wstawić się za fundamentami naszej wspólnoty wartości. Dla tej idei chcemy zgromadzić jak najwięcjej ludzi w jak największej ilości miejsc.

W taki sposób chcielibyśmy stworzyć nową europejską świadomość, która połączy ludzi i narody.

Kim jesteśmy

Pulse of Europe jest ruchem obywatelskim, który nie realizuje żadnych partyjnych celów, nie jest powiązany z żadnymi wspólnotami interesów, i pozostaje ruchem ponadwyznaniowym. Różnorodność jest dla nas ważna, bo europejską ideę można realizować na wiele różnych sposobów. Jak? – Otóż właśnie to powinno rozstrzygać się przy urnach wyborczych.

Pulse of Europe jest całkowicie niezależny i finansuje się tylko i wyłącznie z darowizn. Przede wszystkim ważnym jest nadmienić tutaj, że nie otrzymujemy żadnych dotacji od jakichkolwiek europejskich bądź innych politycznych instytucji albo oragnizacji.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca cała Europa wychodzi na ulice

Spotykamy się w wielu europejskich miastach, w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14-tej. Obok samych wieców czy udostępnianego uczestnikom mirkofonu, chodzi przede wszyskim o to, żeby zaznaczyć naszą obecność – i tym samym wysłać mocny, konkretny sygnał.

Stań się częścią ruchu Pulse of Europe w twoim mieście albo okolicy.

Jesteśmy pewni, że dołączy do nas jeszcze wiele innych krajów!

Weź ze sobą europejską flagę, zaproś przyjaciół i rodzinę, zmotywuj koleżanki, kolegów, znajomych i dołącz do nas!