1. Európának nem szabad elbuknia

Az Európai Uniót a széthullás fenyegeti, ha nem fog össze és nem válik aktívabbá legalább a szavazásokon mindenki, akinek Európa vagy annak haszna fontos. Az elkövetkező évek létfontosságúak. Az európai gondolat fennmaradásáról van szó!

2. Der Frieden steht auf dem Spiel 2. A béke forog kockán

Az Európai Unió elsősorban a béke biztosításának szövetsége. Aki békében akar élni, annak támogatnia kell a civil társadalom összetartását.

3. Felelősek vagyunk

Mindenki felelős a jövőnk sikeréért vagy kudarcáért. Senki nem mentheti fel magát, nincsenek elfogadható kifogások. Azt remélni, hogy majd minden rendben lesz, nagyon veszélyes hozzáállás. Európának most minden emberre szüksége van. A társadalom minden rétegének kötelessége szembeszállni a destruktív, a hanyatlással fenyegető tendenciákkal, mert a demokrácia nem az ellenségen bukik meg, hanem a demokraták tétlenségén. Európát nem szabad megosztani!

4. Kelj fel, és menj el választani!

Legyen az európai gondolat újra látható és hallható! Meggyőződésünk, hogy azok az emberek, akik pozitívan állnak Európa eszméjéhez, sokkal többen vannak, mint Európa ellenzői. De jóval hangosabbnak kell lennünk, hogy mások is meghallják a hangunkat, hogy a hitünk és a meggyőződésünk hathasson rájuk. Szeretnénk a csendes többséget is felrázni.

5. Az alapvető jogok és a jogállamiság sérthetetlen

Európa egyes részein az alapvető jogok már korlátozva vannak – ezt ellensúlyozni kell. A hatalmi ágak szétválasztását és a jogbiztonságot egész Európában biztosítani kell. Kormányzati cselekvések csak a hatályos törvényi szabályozásnak megfeleltetve folyhatnak. Szükség van a független bíróságra és sajtóra, hogy továbbra is gyakorolni tudják a működés felülvizsgálatát.

6. Az európai szabadságjogok nem alkuképesek

A személyek és áruk szabad mozgása, a pénz és a szolgáltatások szabad áramoltatása, vagyis az alapvető európai szabadságjogok megléte történelmi eredmény, mely a nemzetállamokból közösséget hozott létre. Ezek a jogok biztosítják az egyéni szabadságot és a jólétet. Ezek elvesztése drámai gazdasági és személyi következményekkel járna. Csak az alapvető szabadságjogok teljes körű megőrzésével garantálható a jogok és kötelezettségek folytatólagos fenntarthatósága. A külön utak és kivételek a közösség felbomlásához vezetnek.

7. Reformokra van szükség

Az Európai Uniót meg kell őrizni ahhoz, betegségeit meggyógyíthassuk. Azonban a fordítottja is igaz: ha az EU nem fejlődik, akkor nem lesz fenntartható. Az európai érdekeknek elsőbbséget kell élvezniük a nemzeti érdekekkel szemben. Aki kilép az Unióból, az nem fogja tudni formálni sem többé. Az európai gondolatnak ismét érthetőbbé és polgárbaráttá kell válni, alulról felfelé kell építkeznie. Harcolni kell a népességen belüli megosztottság ellen, beleértve a gazdagok és szegények közötti szakadékot is.

8. A bizalmatlanságot komolyan kell venni

Az Európai Unió nem öncélú mozgalom. Célja megoldásokat találni olyan kérdésekre, melyek minden európai polgár számára fontosak. Korunk sürgető kihívásaira kell hangsúlyt fektetni. Meg kell hallanunk az Európai Unióval kapcsolatban felmerült kétségeket, és meg kell találnunk a lehetséges megoldásokat, hogy a félelmet a bizalom válthassa fel. Legyen Európa újra örömteli fogalom!

9. Sokszínűség és egység

Az Európán belüli sokszínűség nagyszerű. A regionális és a nemzeti identitás megőrzésének szándéka szerves része kell legyen az európai programnak. Sok minden összeköt minket. A sokszínűség és az egység nem ellentmondás, senkinek nem kell választani a regionális, a nemzeti és az európai identitás között. A nyelvoktatás erősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy jobban megértsük egymást.

10. Mindenki csatlakozhat, tegye meg!

A Pulse of Europe egy polgári mozgalom az európai civil társadalomért, pártsemleges és nincs vallási kötődése. Mindenki, aki elfogadja az európai alapgondolatot, európai aktivistává válhat. Célunk újra érezhetővé tenni Európa lüktető pulzusát.

Legyünk mi magunk a Pulse of Europe!
Let’s be the Pulse of Europe!