1. Europa må ikke mislykkes

Den Europæiske Union risikerer at blive opløst, hvis alle dem, som Europa er enten vigtigt eller i det mindste gavnligt for, ikke bliver mere aktive og som minimum stemmer til valgene. De kommende år får en eksistentiel betydning. Europas overlevelse er på spil!

2. Truslen mod freden

Den Europæiske Union var og er stadig primært en union til at sikre freden. Enhver, der ønsker at leve fredeligt, må arbejde på at sikre, at det europæiske civilsamfund forbliver stærkt.

3. Vi er ansvarlige

Vi er alle sammen ansvarlige for vores fremtids succes eller fiasko. Der findes ingen gode undskyldninger. At tro, at tingene på en eller anden måde vil løse sig selv, er meget farligt. Lige nu har Europa brug for os alle sammen. Alle medlemmer af samfundet har pligt til at blive aktive og modsætte sig ødelæggende og bagstræberiske tendenser. Demokratier plejer ikke at fejle på grund af dem, som modsætter sig dem, men fordi at demokratiets støtter lader stå til. Europa skal ikke være splittet.

4. Rejs dig op og kom ud for at stemme

Lad os gøre den europæiske idé synlig igen. Stem kun på Europa-venlige partier. Vi er overbeviste om, at der er flere mennesker, som er positive overfor den europæiske idé, end der er anti-europæere. Men vi bliver nødt til at skrue op for lydstyrken, så vores stemme bliver hørt og vores overbevisninger trænger igennem. Vi skal vække det stille flertal.

5. De grundlæggende europæiske rettigheder og retsstatsprincippet er ukrænkelige

I nogle dele af Europa kan vi allerede bevidne, at man begrænser visse individuelle frihedsrettigheder, og det skal vi stå imod. Der skal være garanti for magtens deling og retsstatsprincippet i hele Europa. Regeringer skal kun kunne handle ud fra den forudsætning, at lovene er udført korrekt. De uafhængige domstole og den frie presse skal kunne fortsætte med at udføre deres funktioner som demokratiske kontrolmekanismer.

6. De grundlæggende europæiske frihedsrettigheder er ikke til forhandling

Den frie bevægelighed for personer, varer, pengeoverførsler og tjenester – som er grundlæggende europæiske friheder – er historiske resultater, som har bygget et fællesskab oven på nationalstaterne. De sikrer den individuelle frihed og velstand. At begrænse disse grundlæggende friheder ville få dramatiske konsekvenser, både personligt og for samfundsøkonomien. Kun ved at bevare de samlede grundlæggende friheder kan der stilles garanti for princippet om rettigheder og pligter. Særaftaler og undtagelser kan føre til, at helheden bryder sammen.

7. Der er brug for reformer

Europa skal bevares og forbedres yderlige. Men hvis det ikke lykkes for Europa at reformere sig, så vil det ikke overleve. Europæiske interesser må have forrang over nationale interesser. Uanset, hvem der beslutter sig for at forlade Unionen, så får de ikke nogen rolle i at forme den efterfølgende. Den europæiske idé skal igen gøres forståelig og borger-orienteret, og den skal accepteres af et flertal af borgere nedefra og op. Alle uenigheder mellem Europas befolkninger, inklusive kløften mellem rig og fattig, skal modstås.

8. Tag mistilliden alvorligt

Den Europæiske Union er ikke egennyttig. Dens mål er at finde løsninger på problemer, som virkelig er vigtige for os alle. Der skal fokuseres på vor tids trykkende udfordringer. Tvivlen omkring Den Europæiske Union skal blive hørt, og der skal findes måder løsninger på problemerne, som kan forandre bekymringerne til optimisme. Europa skal igen være inspiration til glæde.

9. Mangfoldighed og fælles egenskaber

Den europæiske mangfoldighed er fantastisk. Det at hjælpe med at bevare regionale og nationale identiteter skal være en indbygget del af den europæiske dagsorden. Der er så meget, der forener os som europæere. Mangfoldighed og fællestræk er ikke modsætninger, og ingen skal tvinges til at vælge mellem en hhv. regional, national eller europæisk identitet. Sprogundervisning er meget vigtig og skal intensiveres, så vi alle sammen kan forstå hinanden bedre.

10. Vi kan og bør alle tage del i det

Pulse of Europe er en ikke-politisk og ikke-sekterisk borgerbevægelse, som står for et europæisk civilsamfund. Alle, som accepterer den grundlæggende idé om Europa kan blive en europæisk aktivist. Der er brug for, at man igen kan føle den europæiske puls banke.

Lad os være Europas puls!
Let’s be the Pulse of Europe!