1. Evropa nesmí prohrát
Jestli všichni, pro které je Evropa důležitá a kteří využívají jejich výhod, nebudou aktivnější a nepůjdou volit, hrozí nám bohužel v blízké budoucnosti rozpad EU. V sázce je Evropa!

2. Mír je v ohrožení
Evropská unie byla a je spojenectvím, které zajišťuje mír v Evropě. Kdo chce žít v míru, musí posilovat Evropu.

3. To my jsme odpovědní
Každý z nás je odpovědný za úspěch nebo prohru naší společné budoucnosti. Nikdo se nemůže s této odpovědnosti vymluvit. Jen doufat, že nějak bude, je příliš nebezpečné. Kdo je pasivní, ten posiluje anti evropské síly. Evropa potřebuje každého z nás. Máme teď všichni povinnost postavit se destruktivním a zpátečnickým tendencím. Evropa si nemůže dovolit rozdělení.

4. Jdeme k volbám
Evropská myšlenka se musí znovu stát viditelná a slyšitelná. Hlasujte pro proevropské strany. Jsme přesvědčeni, že existuje mnohem více lidí nastavených vůči Evropě pozitivně, než těch, kteří jsou proti ní. Musíme být hlasitější, jestliže chceme, aby se naše myšlenky prodraly. Vyrvěme mlčící většinu z letargie.

5. Základní práva a právní stát jsou nedotknutelné
Osobní svoboda, spravedlnost a právní jistoty musí být zaručeny v celé Evropě. Respekt k zákonům musí být zaručeny v každé oblasti života – dnes i v budoucnu. Nezávislé soudy musí mít možnost plnit svou kontrolní funkci. Činnost státu se musí odehrávat jen a pouze v rámci zásad, které zůstaly uvedeny v život v souladu s právem. V některých evropských zemích je již teď v ohrožení svoboda médií a tisku. Tomu se musíme postavit.

6. O základních evropských svobodách se nevyjednává
Volný pohyb osob, kapitálu, zboží, stejně jako svoboda poskytování služeb – které patří k základním evropským svobodám – jsou historickými úspěchy, které vytvořily z národních zemí evropské společenství. Ono nám všem zajišťuje naší svobodu a blahobyt. Omezení těchto svobod by sebou přineslo dramatické osobní a hospodářské důsledky. Jen díky uchování těchto základních práv je možné uchovat rovnováhu mezi právy a povinnostmi. Vytváření výjimek a přijímání nesystémových řešení vede k erozi společenství.

7. Reformy jsou nezbytné
Aby mohla být Evropa vylepšena, musí být nejprve udržena. Evropská myšlenka se musí stát znovu srozumitelnější a bližší společnosti. Tato myšlenka musí postupovat zezdola nahoru. Evropa má způsobovat lidem radost. Ten, kdo Evropu opouští, ztrácí možnost jejího zdokonalování.

8. Nedůvěru je nutno brát vážně
Evropská unie není cíl sám pro sebe. Jejím cíle je nalézat řešení pro problémy, které jsou pro společnost důležité. Měli bychom se přitom soustředit na nejdůležitější výzvy naší současnosti. Pochybnosti týkající se Evropské unie musí být brány vážně a je nutné pracovat na jejich příčinách., tak aby se současné obavy změnily v důvěru.

9. Různorodost a společenství
Různorodost v rámci Evropy je skvělá. Zachovat jí a současně pečovat o regionální a národní identitu má být součástí evropského programu. Nás Evropany spojuje velmi hodně. Vždyť různorodost a společenství nejsou ve vzájemném rozporu, nikdo si nemusí vybírat mezi regionální, národní nebo evropskou identitou a rozhodovat se jen pro jednu z nich.

10.Každý může – každý by se měl zúčastnit

Pulse of Europe je občanským hnutím, jehož cílem je zesílení Evropy – je nadstranické a nezávislé na náboženství. Každý, komu je blízká evropská idea může do tohoto hnutí přinést něco ze sebe. Evropský puls musí být cítit.

Let’s be the Pulse of Europe!  – Staň se tepem Evropy!