Let's be the Pulse of Europe!

Naše motivy

Probíhá razantní radikalizace politického života. Společnost se štěpí, dříve spolehlivé politické struktury a svazky se přestávají respektovat  nebo se dokonce rozpouštějí a základní hodnoty jsou stále více ignorovány. Nacionalistické a protekcionistické proudy tak zhoršují globální problémy naší doby.

Tomu se musí zamezit! Právě nyní je potřeba sjednocené Evropy více než kdykoliv předtím. Nejde o nic menšího, než o zachování společenství k zajištění míru, individuální svobody, spravedlnosti a právních jistot. Jen společně bude náš vliv dostatečně silný pro zvládnutí globálních výzev, tak abychom měli čanci podílet se na uspořádání měnícího se světového pořádku.

Náš cíl

Zachování a do budoucnosti orientovaný rozvoj jednotné Evropy je dnes důležitější než kdykoliv předtím. Jsme přesvědčeni, že většina lidí myšlence spojené Evropy věří a není ochotná obětovat ji nacionalistickým a protekcionistickým tendencím. Stavíme se proti všem destruktivním hlasům, protože věříme na reformovatelnost a další vývoj Evropské unie.

Právě proto však musíme být hlasití a viditelní. Nechť naše pozitivní energie působí proti všem negativním tendencím! Puls Evropy musí být vnímán všude!

Jde o to, v jakém světě chceme žít, jde o naši budoucnost. Můžeme se aktivně podílet na její tvorbě. My Evropané musíme vzít svůj osud odhodlaně do svých rukou. Stojíme před důležitými rozhodnutími. Nadešel čas se aktivovat – ne proti něčemu, ale pro něco. Není to doba protestů. Je čas zastat se pozitivních hodnot našeho společenství. Proto chceme na mnoha místech přivést dohromady tolik lidí, jak je jen možno.

Proto si přejeme nové evropské povědomí, které spojuje lidi a národy.

Jací jsme

Pulse of Europe je hnutí, které nesleduje žádné politické cíle a není napojeno na žádné zájmové či náboženské skupiny. Pestrost je pozitivní, a evropská myšlenka se dá realizovat různými způsoby. Jak – to by se mělo rozhodovat u volebních uren.

Pulse of Europe je nezávislá organizace, která se financuje výlučně z příspěvků a darů. Není finančně podporována žádnými evropskými a ani jinými politickými institucemi a organizacemi.

Každou první neděli v měsíci vychází Evropa do ulic

Scházíme se každou první neděli ve 14 hodin v mnoha evropských městech. Jde nám hlavně o to, vzbudit zájem a Evropě vyslat jasný signál.

Staň se i ty článkem evropského hnutí ve městě v tvé blízkosti!

Jsme si jisti, že další země se přidají.

Vezmi si evropskou vlajku, pozvi přátelé a rodinu, přemluv kolegy a kolegyně, známé a připoj se k nám!