info@pulseofeurope.eu

Projekty

Aktuální projekty

Přehled našich aktuálních projektů

Minulé projekty

Tyto projekty jsme již úspěšně spustili

Účastnit se

Připojte se k nám a zajistěte, aby i v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svobodné myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského politického zřízení. Stojíme za touto Evropou a proto vás potřebujeme!