info@pulseofeurope.eu

Jeden rok války na Ukrajině: Evropa quo vadis?

24. února si připomínáme výročí dne, kdy Putin napadl Ukrajinu. Tato válka nejenže způsobila nekonečné utrpení ukrajinskému lidu, ale také dramaticky změnila evropskou stabilitu a řád: Staré jistoty a sebepochopení už neplatí.

Na začátku našeho shromáždění vystoupí Karolina Wigura, profesorka Varšavské univerzity a Berlínské univerzity a členka Evropské rady pro zahraniční vztahy:
Co vyvolalo útočnou válku proti Ukrajině? Co to znamená pro bezpečnost, hospodářství, dodávky energie a sociální soudržnost Evropy?
Jak může/musí Evropa reagovat?

Co se projednávalo a rozhodovalo na Mnichovské bezpečnostní konferenci, která skončila 19. února?

Jamila Schäferová, poslankyně Spolkového sněmu za stranu Bündnis 90/Die Grünen, a Frédéric Petit, francouzský poslanec Národního shromáždění , se účastní bezpečnostní konference a přijdou na náměstí podat zprávu bezprostředně po jejím skončení ve 14 hodin .

Válka na Ukrajině také dala Impulsu Evropy jasně najevo: Musíme udělat víc než jen vyslat signál! Musíme vznést konkrétní požadavky na politiky! Chceme vám je představit 19. února.

Buďme tepem Evropy!

Média