info@pulseofeurope.eu

PoE Marburg: Roční přezkum 2022

Fotografická koláž vytváří dojem o různých aktivitách skupiny Marburg Pulse of Europe. Byli jsme na ulici – opět na náměstí, které nebylo v době korony použitelné – a provedli jsme mnoho malých akcí a diskusí (sněmovní parlamenty v konferenčním domě s několika skupinami).
Aktivní budeme i v roce 2023: v závislosti na aktuálním vývoji probíhají tři hlavní aktivity: 1 rok války proti Ukrajině; Den Evropy a zemské volby v Hesensku.

Média