info@pulseofeurope.eu

Vítejte na stránce PoE skupiny Brakel

Drazí proevropští lidé v okrese Höxter,
Rušný rok se pomalu chýlí ke konci a vánoční příměří se v naší zemi šíří. Podíváme-li se na Ukrajinu, jsme smutní a naštvaní zároveň. Začíná být zřejmé, že tam žádný vánoční klid nebude. Ruský agresor se nezastaví před ničím. Neočekávali jsme válku v Evropě v 21. století.
Je to pro nás nepochopitelné, přestože Rusko je signatářem Charty Organizace spojených národů a tím se zavázalo k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.
Je pro nás nepochopitelné, že Rusko dodržuje ústřední principy Charty OSN se svými deklarovanými cíli:
• mírové urovnání všech sporů,
• zřeknutí se použití síly,
• respektování rovnosti a národní suverenity všech států;
• podpora přátelské spolupráce při udržování míru;
• podpora mezinárodní spolupráce při řešení hospodářských, sociálních, kulturních a humanitárních problémů;
• Dodržování lidských práv a základních svobod bez ohledu na rasu, pohlaví, jazyk nebo náboženství. (Zdroj: Federální agentura pro občanské vzdělávání, 2010, www.bpb.de)
pošlapal pod nohama.
Nemůžeme pochopit, proč Rusko svévolně, agresivně a bezohledně ničí životně důležitou infrastrukturu na Ukrajině, čímž okrádá ukrajinský lid o teplo, elektřinu a vodu. Trpí hlavně děti a staří lidé na Ukrajině.
Je pro nás nepochopitelné, že Rusko zahájilo 24. února 2022 brutální a nelidskou válku v Evropě a chce ji vyhrát ze všech sil.
My z Pulse of Europe v okrese Höxter jsme v neděli 27. února 2022 v Brakelu na tržišti za účasti více než 250 lidí a mnoha Ukrajinců zpívali národní hymnu Ukrajiny.

"Sláva a svoboda Ukrajině ještě nezemřely,
ani se nebudeme usmívat, mladí Ukrajinci, osud.
Naši nepřátelé zmizí jako rosa na slunci,
A my, bratři, budeme také pány ve své vlastní zemi."

Dnes obdivujeme odvahu a hrdost Ukrajinců. Doufejme, že to nebude zlomeno.
Dne 05.04.2022 jsme opět uspořádali solidární shromáždění Ukrajina s Elmarem Brokem v Brakelu. Asi 200 přítomných občanů slyšelo Elmara Broka, který na nás výmluvně a důrazně volal: "Pokud bude Putin a jeho armáda úspěšní, dalšími oběťmi budou pravděpodobně pobaltské státy a Polsko. Putin pokračuje." (Zdroj: WB:14.04.2022)
Pulse of Europe chce zviditelnit puls Evropy. Za tímto účelem jsme v roce 2022 dokončili krásný projekt. Pod záštitou oblastního ředitele Klause Schumachera byl realizován projekt: "Zeich(n)en für Europa" Europe – sjednocen v rozmanitosti vernisáží a slavnostním ceremoniálem na radnici města Bad Driburg. Pulse of Europe by mohl distribuovat katalog studentských exponátů všem zúčastněným studentům.
Projekt získal velký ohlas zařazením článku do Ročenky okresu Höxter 2023. Na stranách 152 až 157, ilustrovaných fotografiemi, je projekt znovu popsán. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem účastníkům.
Výhled: Ani v roce 2023 se nechceme unavovat zastáváním myšlenky sjednocené Evropy. Jsme si vědomi toho, že aktivní evropská občanská společnost je nezbytná pro zachování a další rozvoj evropské myšlenky a jejích úspěchů. Přispějeme k tomu, aby i zítra existovala jednotná a demokratická Evropa – Evropa, v níž úcta k lidské důstojnosti, právní stát a svobodné myšlení a jednání, solidarita, tolerance a respekt jsou samozřejmými základy společenství!
Jménem aktivistů Pulse of Europe v okrese Höxter přejeme všem klidné Vánoce a zdravý přechod do roku 2023.
Pokračujme v tom, aby byl evropský puls v roce 2023 hmatatelný!

Rainer Pauli
za iniciativu Pulse of Europe e.V. – Brakel

Média