info@pulseofeurope.eu

Účastnit se

Připojte se k nám a zajistěte, aby i v budoucnu existovala sjednocená Evropa. Demokratické zásady, jako je úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svobodné myšlení a jednání, tolerance a respekt, musí zůstat samozřejmými základy evropského politického zřízení. Stojíme za touto Evropou a proto vás potřebujeme!

Evropa – to jsme my všichni

Zapojte se s námi do toho, co je vám blízké: svobody, míru, solidarity a udržitelného evropského soužití. Ať už svou účastí na shromážděních, formátech, kampaních a s vaším darem nebo svou dobrovolnickou prací v jednom z našich městských nebo projektových týmů – můžete významně osobně přispět k ochraně Evropy a jejích hodnot.

Buďte toho součástí!

01.

Zapojte se s námi

Ať už chcete na shromáždění pomoci jen občas, nebo chcete iniciovat a realizovat vlastní projekty – v našem městě a projektových skupinách je spousta prostoru pro vaše nasazení.

U nás najdete podobně smýšlející lidi různého věku, kteří chtějí společně s vámi něco změnit. Ve volně organizovaných, regionálních skupinách stanovujeme priority individuálně podle schopností, přání a představ našich aktivistů. Seznamte se s týmem ve vašem městě nebo založte svůj vlastní městský tým, pokud Pulse of Europe ve vašem městě ještě neexistuje. Veškeré informace lze získat v naší kanceláři na adrese:

Telefon: 0049 – 157 72120988

02.

Pomozte nám trvale: Staňte se podporujícím členem

Nejdůležitější podporou úspěchu Pulse of Europe jsou pravidelné dary. Poskytují nám jistotu při plánování a umožňují nám provádět složitější projekty a akce. Počínaje 5 eury měsíčně, jako podpůrný člen Pulse of Europe, můžete zajistit, že budeme sledovat naše společné cíle s vytrvalostí a nezbytnou vytrvalostí.

Díky vašemu členství můžeme
• vyjádřit, když je Evropa v ohrožení
• Inspirace lidí pro hodnotu evropské myšlenky
• Oživení Evropy prostřednictvím diskursu, účasti občanů a výměn

03.

Podpořte naši práci

Není to jen mnoho dobrovolných aktivistů, kteří nás posilují. Abychom mohli účinně a udržitelně pracovat v souladu se základními evropskými hodnotami, potřebujeme také finanční zdroje. Od materiálů pro shromáždění a veřejné akce, přes pronájem místností pro akce a panelové diskuse, až po celostátní kampaně za účast voličů, mnoho našich aktivit lze realizovat jen díky podpoře dárců.

Váš dar činí naši práci ještě efektivnější.
Pomozte oslovit ještě více lidí po celé Evropě!

04.

Zůstaňte v obraze

Zůstaňte informováni o tom, co se děje v Pulse of Europe. S naším newsletterem budete dostávat pravidelné aktualizace z celé naší sítě. Buďte první, kdo se dozví o nových akcích, dostávejte pozvánky na naše akce a přečtěte si zprávy od našich městských skupin z celé Evropy.

Pociťte tep Evropy:

Informujeme vás také na našich kanálech sociálních médií.