info@pulseofeurope.eu

Otisk

Pulse of Europe e. V.
Wolfsgangstrasse 63
D-60322 Frankfurt nad Mohanem, Německo

info@pulseofeurope.eu

0049 – 157 72120988

Zástupci:

Sdružení zastupuje jeho představenstvo, které zase zastupuje jeho předseda Dr. Daniel Röder.

Zápis do rejstříku:

Zápis do rejstříku sdružení.

rejstříkový soud: Frankfurt nad Mohanem
Registrační číslo: VR 16000

Tisk: presse[at]pulseofeurope.eu

+49 172 8612509

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme zodpovědní za náš vlastní obsah na těchto stránkách podle § 7 Abs.1 TMG podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran nebo vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíte o konkrétním protiprávním jednání. Po oznámení o takových porušeních tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za tyto externí obsahy. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů v době propojení. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný.

Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušení právních předpisů tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakýkoli druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Po oznámení o porušení právních předpisů takový obsah okamžitě odstraníme.

Soukromí

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Používání našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy na dobrovolné bázi, pokud je to možné. Tyto údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám.

Rádi bychom zdůraznili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Funkce komentářů na této webové stránce

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam poskytli, budou uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných otázek. Tyto údaje nebudeme předávat dál bez vašeho souhlasu.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Vzhledem k tomu, že nekontrolujeme komentáře na našich stránkách před jejich aktivací, potřebujeme tyto údaje, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě porušení právních předpisů, jako jsou urážky nebo propaganda.

Práva k obrázkům:

© #92238023 | Autor: artjazz – Fotolia.com

© #63000413 | Autor: Lulla – Fotolia.com

© Bigstock

Ikony vytvořené Freepikem od www.flaticon.com je licencován CC 3.0 BY

Zřeknutí se odpovědnosti – právní informace

§ 1 Upozornění na obsah
Bezplatný a volně přístupný obsah těchto webových stránek byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto webových stránek však nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost a aktuálnost bezplatných a volně přístupných novinářských průvodců a poskytovaných zpráv. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým vyvoláním bezplatného a volně přístupného obsahu nevzniká žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, v tomto ohledu neexistuje žádný právní záměr poskytovatele.

§ 2 Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. Poskytovatel má externí obsah při prvním propojení externích odkazů