info@pulseofeurope.eu

Paulskirchen Výročí 2023

Myslet na demokracii evropsky - buďte součástí výročí Paulskirchenu!

18. května 2023 oslaví německá demokracie výjimečnou událost: 175. výročí zasedání Národního shromáždění v kostele Paulskirche ve Frankfurtu nad Mohanem.

V letech 1848/49 položili poslanci tohoto prvního celoněmeckého parlamentu základy demokracie v Německu, včetně výmarské ústavy a základního zákona, s říšskou ústavou a jejími "základními právy německého lidu". Dnes je tedy frankfurtský Paulskirche více než kdy jindy považován za demokratický mezník a jako takový bude náležitě oslaven během výročí Paulskirche ve dnech 18. až 21. května 2023.

Také my v Pulse of Europe se chceme podílet na této oslavě demokracie. Přitom si nenárokujeme nic víc a nic míň, abychom svou účastí dodali oslavám hmatatelný evropský charakter.

V dnešní krizové době války, klimatických změn a vážného úbytku demokracie na celém světě je třeba o demokracii vždy přemýšlet a žít v evropských souvislostech, má-li obstát v četných krizích a obrovských výzvách, kterým je vystavena. Paulskirche k tomu může významně přispět, pokud bude vnímán nejen jako kolébka německé demokracie, ale také jako symbol míru a soudržnosti v Evropě.

Například u příležitosti výročí Paulskirchenu vydáváme speciální vydání našich "Evropských parlamentů" na téma "Potřebuje evropská demokracie větší účast občanů?". Od jara 2023 až do víkendu výročí a po něm opět zveme evropské občany, aby ve skupinkách přibližně osmi osob v malém soukromém prostředí diskutovali o aktuálních otázkách týkajících se evropské demokracie a navíc vstoupili do dialogu s evropskými politiky za účelem přímé účasti na významném evropském procesu utváření veřejného mínění.

První výsledky tohoto zvláštního vydání Evropského parlamentu budou představeny přímo v rámci oslav výročí na Europa-Festu v pátek 19. května 2023 na břehu Mohanu ve Frankfurtu. V rámci pódiového programu na Europa-Festu mezi 15:40 a 16:30 představíme první výsledky "Evropských parlamentů" a budeme o nich diskutovat s mladými poslanci Evropského parlamentu.

06.

Přidejte se &
Podpora

Připojte se k nám a přispějte k budoucí sjednocené Evropě, v níž jsou úcta k lidské důstojnosti, právní stát, svoboda myšlení a jednání, tolerance a respekt samozřejmými základy společenství. Záleží to na každém z nás.

Účastnit se a podporovat

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.