O CO NAM CHODZI?

1. Europie nie wolno ponieść porażki

Jeśli wszyscy, dla których Europa jest ważna, i którzy są jej beneficjantami, nie będą aktywniejsi i nie pójdą na wybory, to niestety grozi nam w bliskiej przyszłości rozpad Unii.Następne wybory w Holandii, Francji i w Niemczech są niezwykle ważne. Stawką w grze jest Europa!

2. Pokój jest zagrożony

Unia Europejska była i jest sojuszem, który zabezpiecza pokój w Europie. Każdy kto chce żyć w pokoju, musi wzmacniać Europę.

3. My jesteśmy odpowiedzialni

Każdy z nas jest odpowiedzialny za sukces albo porażkę naszej wspólnej przyszłości. Nikt nie może wykręcać się z tej odpowiedzialności. Mieć tylko i jedynie nadzieję, że wszystko jakoś będzie jest zbyt niebezpieczne. Kto jest bezczynny, ten umacnia antyeuropejskie siły. Europa porzebuje każdego z nas. Wszyscy mamy teraz obowiązek przeciwstawić się destruktywnym i regresywnym tendencjom. Europa nie może sobie pozwolić na podział.

4. Ruszamy na wybory

Europejska idea musi znowu stać się widoczna i słyszalna. Oddajcie swój głos na przyjazne Europie partie. Jesteśmy przekonani, że jest dużo więcej ludzi pozytywnie nastawionych do Europy, niż tych, którzy są przeciw niej. My musimy być głośniejsi, jeśli chcemy, żeby nasze przekonania się przebiły. Wyrwijmy tą milczącą większość z letargu.

5. Podstawowe prawa i praworządność są nienaruszalne

Wolność osobista, sprawiedliwość oraz zasady pewności prawa muszą być gwarantowane w całej Europie. Przestrzeganie prawa musi być zapewnione we wszystkich dziedzinach życia – dzisiaj i w przyszłości. Niezależne sądy muszą mieć możliwość spełniania swojej kontrolnej funkcji. Działania państw muszą odbywać się tylko i wyłącznie w ramach ustaw, które zostały wprowadzone w życie zgodnie z prawem. W niektórych europejskich krajach już teraz jest ograniczana wolność mediów i prasy. Temu musimy się przeciwstawić.

6. Podstawowe europejskie wolności nie podlegają negocjacji

Wolny przepływ osób, kapitału, towarów, oraz swoboda świadczenia usług – należące do podstawowych europejskich wolności – są historycznymi osiągnięciami, które stworzyły z nacjonalnych państw europejską wspólnotę. One zabezpieczają nam wszystkim naszą osobistą wolność i dobrobyt. Ograniczenie tych wolności pociągnęło by za sobą dramatyczne osobiste i gospodarcze konsekwencje. Tylko poprzez zachowanie tych podstawowych praw, możliwa jest równowaga pomiędzy prawami i obowiązkami. Robienie wyjątków i wprowadzanie odrębnych rozwiązań prowadzi do erozji wspólnoty.

7. Reformy są konieczne

Aby Europa mogła być udoskonalona, musi być najpierw utrzymana. Europejska idea powinna stać się znowu bardziej zrozumiała i bliższa społeczeństwu. Idea ta musi być niesiona od dołu do góry. Europa powinna sprawiać radość. Ten, kto Europę opuszcza, traci możliwość jej współkształtowania.

8. Nieufność brać na poważnie

Unia Europejska nie jest celem samy w sobie. Jej zadaniem jest znalezienie rozwiązań na problemy, które są ważne dla społeczeństwa. Powinniśmy się przy tym skupiać na najważniejszych wyzwaniach naszych czasów. Wątpliwości dotyczące Unii Europejskiej powinny jednak być uwzględniane i nad ich przyczynami powinno się pracować, tak aby istniejące obawy przekształciły się w zaufanie.

9. Różnorodność i wspólnota

Różnorodność w obrębie Europy jest czymś wspaniałym. Ją zachowć a jednocześnie dbać o regionalną i nacjonalną tożsamość, powinno należeć do europejskiego programu. Nas Europejczaków łączy bardzo wiele. Przecież różnorodność i wspólnota wcale nie są ze sobą sprzeczne, nikt nie musi wybierać między regionalną, nacjonalną, albo europejską tożsamością i decydować się tylko na jedną z nich.

10. Każdy może – i każdy powinien brać udział

Pulse of Europe jest ruchem obywatelskim, który ma na celu umacnienie Europy – ponadpartyjnie i niezależnie od wyznania. Każdy, komu idea europejska jest bliska, może wnieść w ten ruch coś od siebie. Europejski puls musi ponownie stać się wyczuwalny.

Let’s be the Pulse of Europe!